Lejebetingelser
  • Ribe Mbel Opbevaring1
  • Ribe Mbel Opbevaring2
  • Ribe Mbel Opbevaring3
  • Ribe Mbel Opbevaring4

VI HAR LIGE NU ANTAL LEDIGE BOKSE...     10    

Lejebetingelser hos RIBE MØBEL OPBEVARING

 

1: Det er lejers pligt at have nødvendige forsikringer i orden (normal indboforsikring). Ribe Møbel Opbevaring kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skade eller andet forvoldt på oplagrede effekter.

 

2: Der må ikke forefindes sundhedsskadelige ting, ætsende stoffer, brandfarlige effekter eller lign. i de aflåste bokse. Fødevarer må kun opbevares i luft og lugt tætte beholdere pga. fare for skadedyr.  Lejer vil blive ansvarlig, hvis sådanne ting er skyld i skade på andres effekter.

Hvis sådanne ting konstateres, vil boksen øjeblikkelig blive rømmet for lejers regning, uden ansvar for Ribe Møbel Opbevaring.

 

3: Hvis der fra lejers side vælges at der skal bruges kode for åbning af boks, er oplysning af Cpr.nr. nødvendig. Hvis der skal foregå nød åbning af boks uden brug af kode, skal der oplyses lejers navn, adresse og Cpr.nr. samt tilstedeværelse af to personer, som begge skal oplyse og bevidne eget navn og adresse samt Cpr.nr.

Hvis der vælges ikke at bruge kode, kan/vil boksen blive åbnet ved henvendelse med navn og adresse samt boks nr.

 

4: Ved manglende betaling af leje, vil depositummet efter 3 måneders manglende betaling være gået tabt. Efter yderligere 3 måneders manglende betaling, vil de oplagrede effekter blive solgt eller bortskaffet af Ribe Møbel Opbevaring.

 

5: Lejer kan opsige lejeaftalen med dags varsel. Indbetalte tilgodehavender udbetales derved. Minimum en ½ måneds leje. Hvis der i lejens løbetid sker ændringer, som Ribe Møbel Opbevaring ikke kunne forudse, brand- vandskade og lign. og flytning af oplagrede effekter er nødvendig, vil lejer blive orienteret og flytning sker for Ribe Møbel Opbevaring regning.

Ribe Møbel Opbevaring kan uden grund opsige lejekontrakten med 3 måneders varsel.        

     

Med venlig hilsen

Leif Frandsen

BESTIL ET DEPOTRUM

depotrum til opbevaring hos Ribe møbel opbevaring

FIND VEJ

find ribe møbel opbevaring

HJÆLP TIL TRANSPORT

flytning